Green bar
Bokning
Spot

Hitta till Hotell Kvarntorget
& Uppsala Vandrarhem


Adress: Kvarntorget 3, 754 21 Uppsala

 Klicka här för detaljerad karta! 

 

Till fots från Uppsala resecentrum
Gå österut mot Konsert- & Kongresshuset (stor, modern byggnad). Sväng höger på Vaksalagatan och fortsätt ca 500m. Sväng vänster på Torkelsgatan och fortsätt ca 300 m tills du ser hotellet och vandrarhemmet på höger sida.

Med buss från Uppsala resecentrum
Tag buss nr 3 mot Östra Nyby och kliv av vid hållplats "Kvarntorget". Bussen stannar ca 100 m  från hotellet och vandrarhemmet.

Med bil söderifrån på E4:an
Sväng mot Uppsala S. Kör rakt fram genom tre rondeller och fortsätt sedan rakt fram i ytterligare ca 2 k
m (Tycho Hedéns väg). När du kommer till en korsning med fyra bensinstationer och två hamburgerkedjor (McDonalds och Max) så svänger du vänster in på Vaksalagatan. Vid nästa trafikljus svänger du höger in på Torkelsgatan. Efter ca 300 m så ser du hotellet och vandrarhemmet på höger sida.

Med bil norrifrån på E4:an
Sväng mot Uppsala N och sväng höger i den första korsningen. Tag första avfarten i den första rondellen och andra avfarten i den andra rondellen. Följ Råbyvägen rakt fram ca 2,5 km, sväng sedan vänster in på Torkelsgatan. Kör rakt fram tills du ser hotellet och vandrarhemmet på vänster sida.

Med bil västerifrån på väg 55
Följ skyltar mot "Centrum/Sjukhus/Luthagen". Fortsätt rakt fram längs Luthagsesplanaden ända tills du kommer till rondellen vid polishuset (efter ca 2,5 km). Kör rakt fram genom rondellen och fortsätt rakt fram vid det efterföljande trafikljuset. Vid nästkommande trafikljus svänger du höger in på Torkelsgatan. Kör rakt fram tills du ser hotellet och vandrarhemmet på väster sida.

Karta Kvarntoget