Green bar
Bokning
Spot

Brandsäkerhet
 

Det är en självklarhet att du ska känna dig trygg när du bor hos oss. Därför jobbar vi kontinuerligt med att förebygga oönskade situationer så som brand. Vi följer givetvis alla lagar på området och nedan finner du några exempel på hur vi arbetar för att förebygga bränder:

- Vi jobbar med SBA Systematisk Brandskydds Arbete, SBA, vilket bland annat innebär att vi på ett organiserat sätt kontrollerar, dokumenterar och följer upp brandskyddet i byggnaden (varje månad), testar brandlarmet (minst 4 gånger per år) och utbildar personalen både teoretiskt och praktiskt (1-2 gånger per år). Vi gör dessutom en övergripande husesyn varje dag, där vi exempelvis kontrollerar att alla utrymningsvägar fungerar som de ska.

- Både hotellet och vandrarhemmet är utrustade med ett automatiskt brandlarm som är kopplat direkt till SOS alarm.

- Alla rummen är brandsprinklade, vilket är ett oerhört effektivt brandsläckningssystem. Det begränsar en eventuell brand till det rum som branden uppkommit i.

- Samtliga textilier och mattor är av brandklassat material.